DAVET


Değerli Katılımcılarımız,


Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Geriatri Bilim Dalı ve Ege Geriatri Derneği tarafından 18 Ekim 2018 tarihinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Muhittin Erel Amfisi-İzmir ‘de “2. İleri Yaşta Kronik Hastalıklarda Nütrisyon Sempozyumu, 2018” gerçekleştirilecektir.


Doğurganlık ve mortalite hızında azalma, yaşlı nüfusun artmasına yol açmaktadır. Günümüzde dünya nüfusunun 580 milyonu 60 yaş ve üzerindedir ve gelecek 50 yılda bu sayının üç kattan daha fazla artması beklenmektedir. 2050 yılında toplumun %21.1’ini yaşlı nüfusun oluşturacağı düşünülmektedir.


Beslenme; sağlığı ve fonksiyonel yeterliliği etkileyen önemli bir faktördür ve yaşlılar beslenme yetersizliği açısından gençlere göre daha yüksek risk altındadırlar.


Yaşlılarda genel olarak beslenme yetersizliği, hastalıklar ve hastalık komplikasyonları arasında güçlü bir ilişki vardır. Solunum sistemi, renal hastalıklar, diyabet, sepsis, karaciğer sirozu, hipertiroidi, demans, depresyon, Parkinson hastalığı ve maligniteler gibi farklı hastalıklarda, postoperatif dönemde, travma ve yanıklarda, dekübit ülserli hastalarda malnütrisyona sıkça rastlanmaktadır.


Bu nedenlerle Ege Geriatri Bilim Dalı olarak ileri yaşta beslenme konusuna dikkat çekmeyi amaçladık. Farklı disiplinlerle bir araya gelerek, kardiyovasküler hastalıklar, bası yarası , perioperatif dönemde ve demansta beslenme başlıkları altında yaşlılarda beslenme konusuna kapsamlı bir bakış sunulacaktır.


Düzenleme komitesi olarak sempozyumun siz değerli katılımcılarımız için bilimsel açıdan verimli geçmesi dileğiyle sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız.Saygılarımızla,

Prof. Dr. Z. Fulden Saraç- Doç. Dr. Sevnaz Şahin

Sempozyum Başkanları00Gün
00Saat
:
00Dakika
:
00Saniye

ÖNEMLİ TARİHLER


Bildiri Gönderim Son Tarihi:

10 Ekim 2018